tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Alfanug

 
1.
noun: luck
That shot was total piss.
viết bởi Alfanug 01 Tháng tư, 2004