tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Amy13045

 
1.
Little baby in Greek.
nini mou (my little baby).
viết bởi Amy13045 29 Tháng bảy, 2008