tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by An0n3m0u5

 
1.
WEB
Whatever Bitch.
person 1:"FTFY"
person 2:"WEB"
viết bởi An0n3m0u5 16 Tháng hai, 2010