tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by Angelwh0re

 
1.
DTS
Down to snuggle.
"I'm dts with Snooki." - Jersey Shore
viết bởi Angelwh0re 29 Tháng tám, 2010