tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Anonymous Laughter

 
1.
Simply, the way a moron spells moron.
Tina: "I'm such a moran!"
Adam: "Yes, yes you are a moran, you moron."
viết bởi Anonymous Laughter 02 Tháng tám, 2007