2 definitions by AnthonyMF21

Top Definition
Rhombus. adj. bad/not-cool.
"My mother died last night, fucking Rhombus man"
#rhombus #pyramid #bad #shitty #sucks
viết bởi AnthonyMF21 03 Tháng mười, 2010
Pyramid. adj. cool/sweet. Often accompanied with the hand gesture of the same meaning, which is done by making a triangle out of your thumbs and index fingers
touching
Last night was so Pyramid man
#pyramid #triangle #cool #bitchin #good
viết bởi AnthonyMF21 03 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×