tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by Archangel-woghd

 
1.
A common mispelling of Bologna. Slang for "bullshit".
You are full of Balogna!
viết bởi Archangel-woghd 21 Tháng một, 2011