tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by ArmyMechanic

 
1.
HT
Huge Testicles
Boy he has Huge Testicles
viết bởi ArmyMechanic 03 Tháng hai, 2010