tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Ashuly

 
1.
Meaning cutie baybay -qt-bay-bay
That guy is so QBB.
That shirt is very QBB.
viết bởi Ashuly 27 Tháng mười hai, 2007