tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Ashx0x0x

 
1.
melting; to fall head over heels for a guy.
Girl 1:so hows it going with the guy?

Girl 2: his totally melting me
viết bởi Ashx0x0x 06 Tháng mười, 2006