tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Assgard

 
1.
one of Indonesian Extreme Metal Band.
Influences: Dimmu Borgir, Satyricon, Marduk, the Kovenant, Dissection
Necromantic Extreme Metal
viết bởi Assgard 21 Tháng mười, 2004