tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Austin Favreau

 
1.
Slang term, to be beat up or to be beaten up. Threat.
You better shut up before I mollywhop you
viết bởi Austin Favreau 05 Tháng năm, 2008