tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Ava Jane

 
1.
Vomit In Terror
I'm going to V.I.T., because that fart was so raunchy.
viết bởi Ava Jane 25 Tháng sáu, 2010