2 definitions by B-Town Gilly

Top Definition
scruples; to have manners;

May also be spelt Brought-upsie

WestIndian/Caribbean in orient - Barbados, WHUT.
Example 1: Child, you ain't got no brought-upsy?

Translation: My Child, have you not any manners?Example 2: What, you ain't got no brought-upsy?

Translation: I can't believe you're doing that. Were you not taught any manners as a child?
viết bởi B-Town Gilly 20 Tháng tư, 2005
to have manners; scruples.

May also be spelt Brought-upsie

WestIndian/Caribbean in orient - Barbados, WHUT.
Example 1: What, you ain't got no brought-upsy?

Translation: I can't believe you're doing that. Were you not taught any manners as a child?Example 2: Child, you ain't got no brought-upsy?

Translation: My Child, have you not any manners?
viết bởi B-Town Gilly 20 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×