tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by B-nard

 
1.
A rapper who every body is hatin on cuz every body hopped on g-unit and fitty cents dik. bitch asses
Yo, i hate jar-rule cuz fitty sed i should
viết bởi B-nard 30 Tháng tư, 2005