tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by B-rizzad

 
1.
If you can swallow it and you don't die, it's edible.
Hmm...I don't think a flaming sword is edible.
viết bởi B-rizzad 10 Tháng chín, 2006