tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by BAMlax

 
1.
My. Life. Is. TOR
Miltor
viết bởi BAMlax 11 Tháng năm, 2011