tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by BAMlax

 
1.
My. Life. Is. TOR
viết bởi BAMlax 11 Tháng năm, 2011