tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by BDILF69

 
1.
Bisexual Dad I'd Like to Fuck
Me- Yeah, my dad Greg is such a BDILF.
Doonete- OMG!
viết bởi BDILF69 14 Tháng mười, 2011