tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by BLOODZ UP

 
1.
Bloods call eachother that. B's up.
B'S UP to all my dawg's out there.
viết bởi BLOODZ UP 25 Tháng mười, 2005