tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by BMD69

 
1.
Low talking mumbler.
I can't understand a word he say's, he's a lumbler.
viết bởi BMD69 02 Tháng mười một, 2011