tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by BOTA:X

 
1.
RSX
The Acura on the DC5 chasis.
RSX Stands for: Rally Sport Xperimental
viết bởi BOTA:X 10 Tháng bảy, 2006