tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by BRoW1111

 
1.
a bro that rows. Much like a lax bro, but they dont play lacrosse
Yo, that guy is such a brow
viết bởi BRoW1111 29 Tháng năm, 2009