2 definitions by BStuck

Top Definition
laughing out loud but in a mild sense.

a giggle

giggled out loud.
..." yea his pants fell down it wasn't too funny but i still gol'd a little bit."
#giggled out loud #gold #lol #funny #gol'd
viết bởi BStuck 05 Tháng bảy, 2009
is the act of taking a guitar or bass and removing it from standard tuning (eadgbe) and lowering the tones, To whats called a drop Tuning.
i play in a drop tuning
#tuning #guitar #bass #drop tuning #standard
viết bởi BStuck 06 Tháng bảy, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×