tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by BabyLaRoux

 
1.
PDR
Personal Dick-Rider.
you my PDR.
viết bởi BabyLaRoux 30 Tháng năm, 2011