tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Baka Danda

 
1.
Bengali term for a cheap hooker who will sleep with you for a dime
Muggy ta dekhtey Sakkaf er moto lagey...

Translated:
"the cheap hooker looks like Sakkaf"
viết bởi Baka Danda 01 Tháng tư, 2009