tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Baldasssssss

 
1.
The bottle of Admiral Nelson Spiced Rum needed to make you not remember that Thursday night
' Yo man you look pretty shitty, rough night?'

' Yeah man, Da Admiral Nelson got me good at Carroll Hall'
viết bởi Baldasssssss 06 Tháng mười, 2009