tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

1 definition by Balls McGeeeee

 
1.
An all around amazing woman
kim kardashian, if she was a wee bit smarter, she;d be a dimepeice
viết bởi Balls McGeeeee 05 Tháng tám, 2009