tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Barak Tamir

 
1.
crap, shit, ect. in Hebrew
you are such a Kaka
viết bởi Barak Tamir 21 Tháng chín, 2003