tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Bawse69

 
1.
Acronym for 'Looking Like a Bitch'
Man, Nick Vasco is really llab!!! Some things never change!!!
viết bởi Bawse69 08 Tháng chín, 2011