tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by Bdogg23

 
1.
Government Owned Alien Territory
Zack: Look at that girl. Shes from a G.O.A.T
Mary: Totally
viết bởi Bdogg23 20 Tháng ba, 2011