tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Beanz991

 
1.
Short for J Arthur Rank (British Film Producer). British rhyming slang for Wank.
I had a good J Arthur in the shower last night.
viết bởi Beanz991 15 Tháng tám, 2006