tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Bernard Kingsley

 
1.
An affectionate term for the opposite sex.
"Good morning bugabear :]"
viết bởi Bernard Kingsley 11 Tháng năm, 2010