tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Big A #2

 
1.
The smart one (sarcasticly).
Why dont you ask chacula, he knows the answer.
viết bởi Big A #2 16 Tháng ba, 2008