tìm từ bất kỳ, như là smh:

2 definitions by Big Body

 
1.
In agreement of the conversated context
Ima get 22's on the Expedition...
Already cuz!
viết bởi Big Body 24 Tháng hai, 2003
 
2.
cwb
crazy white bitch
She ain't nothing but a cwb.
viết bởi Big Body 05 Tháng mười hai, 2003