tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Big J dawg

 
1.
Comprende.
To understand.
1. We need to go and murk Big red, hes been talkin' trash all night...Comprende?

2. Comprende Mother fucker!
viết bởi Big J dawg 24 Tháng mười hai, 2008