tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Big V 40

 
1.
A kid that thinks he's the shit, but is a total fag. a loser, poser, and shit talker
Dude Dillon Silkwood your a Jabroni
viết bởi Big V 40 15 Tháng tư, 2010