tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Bigboy Jon

 
1.
Giving someone head while they are taking a dump on the toilet
She gave me a blumkin
viết bởi Bigboy Jon 10 Tháng năm, 2008