tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Bih911

 
1.
A Black man who works as an IT-technician.
Look at that black technician, he's a Teknigga!
It's like technlogy nigga.
viết bởi Bih911 16 Tháng một, 2010