tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Billie Jean

 
1.
A phrase implying that you have been served.
Customer: Where's my food?
Waiter: You got served!
viết bởi Billie Jean 30 Tháng tư, 2004