tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

2 definitions by BillyBob Robertson

 
1.
Total cock monster, cannot live with out the sausage
You're a total wilding
viết bởi BillyBob Robertson 13 Tháng chín, 2007
 
2.
Total cock monster, cannot live with out the sausage
You're a total wilding
viết bởi BillyBob Robertson 13 Tháng chín, 2007