2 definitions by BillyBob123

Top Definition
A salutation typically used in online chat - a portmanteau (fusing) of the words lol and bye.
A: ttyl - i've got stop chatting before my boss smacks me across the face
B: olbye!
viết bởi BillyBob123 21 Tháng năm, 2008
1. Being charlied is when you get friendzoned but a lot worse.

2. Someone who likes to take advantage of teenage girls under the influence of alcohol.
1. Guy 1: Sorry to hear mate, did you get charlied?

1. Guy 2: Yeah it was so much worse than a friendzone though.

--------------------------------------------------------------------------------------

2. Girl 1: Did you hear about that girl Chloe that got charlied at that boys house party?

2. Girl 2: Yeah, I felt so sorry for her.
viết bởi Billybob123 06 Tháng sáu, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×