tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by BioRebel

 
1.
To get shafted by a pole like a kabob on the grill.
Steve Irwin got KABOBED!
viết bởi BioRebel 03 Tháng chín, 2006