tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Birther By Logic

 
1.
Barack Obama
Barack Obama is the biggest ass clown ever.
viết bởi Birther By Logic 26 Tháng tư, 2012