tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Biz-Kit

 
1.
(U-gul)
similar to googling, the act of searching for something on youtube
"dude, you've got to see this. get online and yougle "(video title here)"
viết bởi Biz-Kit 05 Tháng chín, 2008