tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by BlackberrySC

 
1.
BB
Big Bitch. An extremly large woman
Did you see that girl walking down the hall, thats a BB!
viết bởi BlackberrySC 28 Tháng một, 2008