tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Blairs

 
1.
A kick-ass nickname for a sandwich!
"I'm gonna go make myself an asparagus and cheese sammichhh."
viết bởi Blairs 12 Tháng sáu, 2009