tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Bob Dirty Sanchez

 
1.
A man with a certain urge to butt-rape you.
Get away from me you ass cloper!
viết bởi Bob Dirty Sanchez 03 Tháng một, 2004