tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Bob Yo

 
1.
Short for "Tom Cruise Loves The Cock"
Don't forget guys, TCLTC. Just watch Top Gun.
viết bởi Bob Yo 08 Tháng năm, 2006