tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by Bob209

 
1.
Morbidly Obese - No less than overweight
"You are too much of an Askew - lose some weight" "I can't" "haha"
viết bởi Bob209 07 Tháng bảy, 2005