10 definitions by Bobby Kanker

Top Definition
Tits
Origin west midlands, England
Derived from mamory glands
"Nice Mammurs"
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
To Have a shit.
Origin west midlands, England
The act of outing you shit, hense shit out
Ohhh my I need a shitaart
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
A little spliff.
A one man top up type spliff
A spliff designed to mend rather than Mash
"I'm on my way now. I'll take a splinkie for the journey"
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
Gypsys, Gypos, Pikeys.
Origin west midlands, England

Derived from Guff (a fart) cos they all smell as bad as a guff.
"What the foks that smell ?"
"It's the Guffers"
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
To piss.
Origin west midlands, England
Derived from the word slash.
Fok me arv gorrur av a sletch
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
Somthing very bad.

Origin west midlands, England

See also Shite, bollox Etc
Fok me the Wolvs are boat
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
The Police

Origin west midlands, England

Extension of the term the filth
"Scarper ere cum The Shit"

"Leave 'im to bleed, 'es one of The Shit"
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×